Fluid Heat Exchanger

เครื่องระบายความร้อน(Heat Exchanger)

 Oil cooler เป็นอุปกรณ์สำหรับแลกเปลี่ยนความร้อนหรือระบายความร้อนที่เกิดขึ้นจากการทำงานในระบบไฮดรอลิค

ความร้อนที่สะสมในระบบจะส่งผลเสียต่ออุปกรณ์ ทำให้ทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพ อายุการใช้งานสั้น ดังนั้นการระบายความร้อน

จึงมีความจำเป็น การเลือกชิด ขนาดของชุดแลกเปลี่ยนความร้อนนั้น ให้อ้างอิงจากปริมาณความร้อนที่ระบบสร้างขึ้นมา โดยเลือกขนาดที่มีความสามารถในการระบายความร้อน  เท่ากับหรือมากกว่า

 บริษัทมีสินค้าคุณภาพนำเข้าจากประเทศอิตาลีและไต้หวัน จีน มีให้เลือกใช้หลาย ประเภท ขนาดตามความเหมาะสม เช่น

Air/Oil Heat Exchanger,Water/Oil Heat Exchanger,Plate Heat Exchanger,Compact Brazed Heat Exchanger

Visitors: 73,341